گواهینامه ثبت نرم افزار توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال


گواهی تایید فنی نرم‌افزار توسط شورای عالی انفورماتیک


لوح تقدیر نرم افزار نمونه کشوری از نمایشگاه بين المللي رسانه‌های دیجیتالTs.Co.ir