تنظیمات خرید: در این قسمت می توانید مشخص کنید که درزمان خرید دکمه خرید به تنهایی ، دکمه افزودن به سبد خرید و یا هر دو دکمه به هم ظاهر شوند. در قسمت "ارسال اطلاعات کالای مجازی به صورت" می توانید تعیین کنید که اطلاعات کالاهای مجازی از قبیل کارت شارژ و ... به صورت ایمیل و یا در صورت داشتن وب سرویس بصورت اس ام اس ارسال شود. در بخش پایینی آن یعنی " اعمال مالیات بر فاکتورها" اکر چک باکس آن را بزنید برای کالاهای شما با توجه به درصدی که برای آن تعریف کرده اید مالیات اعمال می شود.