اين قسمت براي اينست كه شما اطلاعات بانكها و مراكز ديگر طرف قرارداد خود، براي ارائه خدمات فروشگاهي تان را وارد ميكنيد. بعنوان مثال :‌ وارد كردن مشخصات مربوط به ايران ماركت سنتر يا ورود اطلاعات مربوط به مرچنت بانك طرف قراردادتان . در قسمت مشخصات حساب بانكي هم ليست شماره حسابها يا توضيحات ديگري كه لازم ميدانيد خريدار بداند را وارد مينماييد. اطلاعات بيشتر را در فيلم آموزشي نرم افزار ميتوانيد ملاحظه كنيد.