تنظیمات خدمات sms : در صورتی که برای فروشگاه خود وب سرویس تهیه کرده باشید. نیاز است که این قسمت را نیز در طرف مدیر فروشگاه خود تکمیل کنید. همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید وب سرویس یک نام کاربری و پسورد دارد که در اختیار شما داده می شود و در ابتدای فرم درج می کنید. این نام کاربری برای اتصال به سرور ارسال پیامک توسعه سامان می باشد. همراه با نام کاربری و پسورد وب سرویس یک شماره رایگان نیز به شما داده می شود که در قسمت شماره sms قرار می دهید. در صورت فعال بودن امکان وب سرویس در فروشگاه امکان ارسال پیامک به مدیر بعد از خرید از فروشگاه فراهم خواهد شد، و همچنین این امکان را خواهد داشت بعد از اینکه کاربران عضو سایت می شوند اس ام اس تشکر با هر عنوانی که شما در قسمت " متن اس ام اس تشکر بعد از عضویت " به موبایل کاربر ارسال شود. امکان دیگری که در این قسمت وجود دارد این است که بعد از خرید نیز پیامی با توجه به متنی که شما ایجاد می کنید برای کاربر ارسال شود.