در اين قسمت تعيين ميكنيد كه متني كه در قسمت بالاي فرم تماس باما در سمت كاربر نمايش داده ميشودچه عبارتي باشد. همچنين اگر مدير فروشگاه تمايل داشته باشد ميتواند اطلاعاتي ديگر از قبيل ايميل و آدرس را هم اضافه نمايد.