فهرست دپارتمان ها : ليست دپارتمان ها را مي توانيد در اين قسمت مشاهده کنيد ضمن اينکه امکان ويرايش آنها نيز ميسر مي باشد. همچنين مدير مي تواند وضعيت هر يک از اپراتورها را در اين قسمت مشاهده کند که کدام يک آفلاين و چه اپراتوري آنلاين هست.