در اين قسمت مدير مي تواند با کليک بر روي عبارت گفتگوي زنده و انتخاب دپارتماني که قبلا در قسمت سيستم مشاوره آنلاين تعريف نموده است،اين بخش را فعال نمايد و زمينه را براي گفتگوي با کاربران فراهم سازد