در اين قسمت شما مي توانيد سوالاتي را که معمولا خيلي براي کاربران پيش مي آيد را مطرح و پاسخ آن را نيز در اختيار آنها قرار دهيد. کاربر مي تواند اين سوال و جواب ها را از قسمت سوالات متداول مشاهده کند. در تکست باکس بالا سوال خود را و در تکست باکس پاييني، پاسخ سوال را تايپ کنيد.