همان طوري که از نام آن پيداست اين ماژول براي تست نظر سنجي از سوي کاربران مي باشد که مثلا مي توانيم سوالي را تحت اين عنوان که نظر شما در رابطه با سايت چيست مطرح کنيم و از نظر کاربران سايت مطلع گرديم. در قسمت افزودن سنجش تعداد گزينه سنجشي که مي خواهيم داشته باشيم را وارد مي کنيم سپس بر روي گزينه پيشروي کليک مي کنيم در صفحه باز شده بايستي سوال و گزينه هايي که مد نظر ما هست را قرار دهيم و مي توانيم براي آن تاريخ خاتمه نيز مشخص کنيم.