افزودن جملات آماده : دراين بخش مي توان جملاتي را قرار داد که به صورت پيش فرض براي کاربر ارسال شود که در هر بار پاسخ تيکت، ديگر مجبور نباشيم اين جملات را تايپ کنيم. بعنوان مثال مي توان جمله آغازين را عبارت "با سلام" قرار داد. نوع پاسخ را نيز مي توان تعيين کرد که براي اول بار که کاربر تيکت ارسال مي کند جمله پيش فرض ارسال شود يا براي دفعات بعدي.