افزودن گروه : در اين قسمت گروه هايي را کاربر مي تواند زمان تيکت زدن انتخاب نماييد را ايجاد مي کنيد.(مثلا گروه فروش کالا ، واحد مالي و ...)