در اين قسمت شما بايستي به سوالاتي که از طرف کاربر براي شما ارسال شده است، پاسخ دهيد. هر سوالي که از پشتيباني سايت ارسال شود، دراين قسمت قابل مشاهده خواهد بود. در قسمت جزئيات سوال نيز مشخصات کاربري که سوال را مطرح کرده است قابل مشاهده مي باشد. سوالي که کاربر مطرح کرده است در قسمت "سوال" مي توانيد ببينيد . پاسخ را نيز بايستي در باکس پايين آن نوشته و براي کاربر ارسال کنيد. در بين گزينه هايي که دارد اگر "پاسخ و اتمام " را بعد از پاسخ گويي کليک کنيد پاسخ براي کاربر ارسال مي شود ضمن اينکه کاربر شما مي تواند مجدد در همين تيکت سوال ديگري مطرح و يا همان سوال قبلي را پيگيري کند. در صورتي که بخواهيد سوال کاربر را بررسي بيشتري کنيد و اين موضوع زمان بر باشد مي توانيد ضمن اعلام به مشتري، سوال را در حال بررسي بگذاريد تا در فرصت بعدي پاسخ را براي کاربر ارسال نماييد. (مثلا اين متن را براي او ارسال مي کنيد و در حال بررسي مي گذاريد: سوال شما براي بررسي بيشتر به واحد بازرگاني ارجاع داده شد.) قسمت "پاسخ و منتظر مشتري" به اين صورت است که شما ضمن پاسخ منتظر جواب مشتري مي مانيد. قسمت "پاسخ وقفل" به اين ترتيب است زماني که شما به سوالي پاسخ مي دهيد و مطمئن هستيد که با پاسخ شما ديگر سوالي براي کاربر پيش نمي آيد و همچنين براي تيکت هايي که خيلي طولاني شده اند ، مي توانيد گزينه "پاسخ و قفل" را کليک کنيد که ديگر کاربر قادر به باز کردن تيکت نباشد. مورد "پايان" نيز براي مواردي است که نيازي نيست در پاسخ به کاربر جوابي بدهد. با زدن گزينه پايان هيچ پاسخي براي کاربر ارسال نمي شود.