اگر خواسته باشيد که بک آپي که از اطلاعاتتان ميگيريد بر روي هاست شما ذخيره شود، بايستي که تيک "ذخيره سازي پشتيبان روي سرور" را بزنيد تا اينکه بک آپ مورد نظر در آدرس گفته شده بر روي هاست شما ذخيره شود. نکته قابل ملاحظه در اينجا اين است که شما بايستي حتما به شاخه مورد نظر بر روي هاست خود به پوشه اي که فايل بک آپ در آن قرار مي گيرد پرميشن لازم را بدهيد. با اين حساب با کليک بر روي گزينه ايجاد پشتيبان، بک آپ بر روي هاست شما ذخيره خواهد شد.