اين ماژول براي مواردي است که کاربر با داشتن يک سري شرايطي که شما مشخص مي کنيد، ميتواند از کنترل پنل خود درخواست نمايندگي دهد و در موقع خريد از فروشگاه از تخفيف بيشتري نسبت به کاربر عادي بهره مند شود. اين ماژول داراي دو قسمت "درخواستهاي نمايندگي" و "ليست نمايندگان" مي باشد . در قسمت درخواستهاي نمايندگي مي توانيد درخواستهايي که کاربران شما داده اند را تاييد و يا رد نماييد.