در اين بخش شما مي توانيد يک مشخصه فني براي گروه کالايي که ايجاد کرده ايد ، تعريف نماييد. براي اين امر کافي است بر روي گروه مورد نظر در اين بخش کليک کرده سپس عنوان و واحد براي گروه مورد نظر درج کنيد.مثلا براي گروه موبايل که در بخش قبل ايجاد شده است مي توانيد يک عنوان را مثلا دوربين و واحد آنرا مگاپيکسل قرار دهيد و يا اينکه براي همين محصول و يا کالاي ديگري عنوان را وزن و واحد را گرم تعريف کنيد. در اين قسمت مي توانيد با کليک بر روي "افزودن مشخصه جديد" ، مشخصات ديگري به اين گروه اضافه کنيد. نکته : مشخصه هاي افزوده شده در اين بخش با کليک بر روي محصول مورد نظر،در طرف کاربري فروشگاه و در قسمت "مشخصات کالا" ، قابل مشاهده خواهد بود.