اگر در قسمت فاكتورهاي آماده ارسال مدير گزينه ارسال را كليك كند، فاكتور مربوطه به اين قسمت منتقل ميشود . در بخش جزئيات سه گزينه : انجام تسويه ، مرجوع كردن و لغو فاكتور وجود دارد. اگر كالاي شما در سيستم ايران ماركت سنتر ثبت شده باشد با شما تماس ميگيرند و كالا را به خريدار تحويل ميدهند . در هر ماه دو بار با شما تسويه ميشود و بعد از تسويه حساب شما گزينه تسويه حساب، در صورت مرجوع كردن كالا به هر دليل گزينه مرجوع كردن و در صورت لغو فاكتور گزينه لغو فاكتور را كليك ميكنيد.