در اين بخش اين قابليت تعريف شده است كه مدير براساس يكي از ستونهاي جزئيات محصولات،‌ليست محصولات يا گروه محصولات نسبت به تعريف يكي از 10 گزينه اي كه در بالاي اين صفحه وجود دارد اقدام نمايد. توضيحات بيشتر را در بخش فيلم آموزشي ببينيد.