براي ايجاد صحفه HTML كه كاربرد آن در ماژول مديريت منوي بالا ميباشد، ابتدا عنوان و سپس متن مورد نظر را وارد كرده و گزينه ثبت اطلاعات را كليك نمائيد.